Welcome to www.vredestein.com.
Please select your country:

Europe Rest of the world

België/Belgique Danmark Deutschland España France Italia Luxembourg/Luxemburg Magyarország Nederland Norge Österreich Polska Republika Hrvatska Republika Slovenija Româna Russia Schweiz/Suisse/Svizzera Slovensko Sverige United Kingdom

Australia Canada China Hong Kong India Israel Maroc/Morocco México Middle East New Zealand South Africa Thailand Turkey United States
:: Vyberte krajinu
 • België
 • Canada
 • Danmark
 • Deutschland
 • España
 • France
 • India
 • Italia
 • Luxembourg
 • Magyarország
 • Middle East
 • Nederland
 • New Zealand
 • Noreg
 • Österreich
 • Polska
 • Republika Hrvatska
 • Republika Slovenija
 • Româna
 • Schweiz
 • Singapore
 • South Africa
 • Sverige
 • Türkiye
 • United Kingdom
 • United States
 • ישראל
 • المغرب
 • ราชอาณาจักรไทย
 • 中华人民共和国
 • 香港
:: Vyberte jazyk

SPOLOČNOSŤ VREDESTEIN AKO SPONZOR

Spoločnosť Vredestein vidí sponzoring predovšetkým ako formu spolupráce, v rámci ktorej dve strany jedna druhú navzájom podporujú. Sponzoring spočíva v tom, že sponzorovaná strana je ochotná a schopná sa niečím významným odplatiť. Okrem reklám a billboardov to môžu byť napríklad aj lístky.
Medzi ciele sponzoringu spoločnosti Vredestein patrí prehĺbenie povedomia o značke, posilnenie imidžu značky, zvýšenie hrdosti vnútri spoločnosti, rozšírenie vzťahov a predaj produktov. Sponzoring nemusí byť iba o peniazoch – môže zahŕňať aj poskytovanie zariadení alebo personálu. Kľúčovým faktorom v sponzoringu je to, že základné hodnoty spoločnosti Vredestein a sponzorovaných strán sú úzko prepojené.

KRITÉRIÁ SPONZORINGU

 • Na plánovanie úspešného sponzoringu je potrebný dlhý čas (v prípade podujatia by sa mala žiadosť o sponzoring poslať tri mesiace pred jeho uskutočnením). 
 • Plánovaný účel má národný alebo medzinárodný charakter. 
 • Organizácia je profesionálna a spoľahlivá.
 • Spoločnosť Vredestein ako (hlavný) sponzor v zásade vyžaduje exkluzívnosť v danom odvetví. To znamená, že spoločnosť Vredestein neposkytuje sponzoring, ak je sponzorom súčasne aj iný výrobca pneumatík.
 • Vylučuje sa trvalá finančná závislosť na spoločnosti Vredestein ako sponzorovi.
 • Spoločnosť Vredestein rozumie výhodám sponzoringu.
 • Sponzoring prispieva k realizácii plánovaných marketingových cieľov.
 • Rozhodnutie o schválení/odmietnutí bude oznámené písomne alebo prostredníctvom e-mailu. O prípadnom odmietnutí sa nebudú viesť žiadne diskusie.

Žiadosť o sponzoring